modernizace RD Juřinka

Rekonstrukce domu a jeho fasády byla oceněna odbornou porotou a byla jí udělena zvláštní cena v rámci soutěže "Fasáda roku 2012", vyhlášené městem Valašké Meziříčí.

Autoři návrhu a spolupráce při realizaci :
Ing. Lenka Zádrapová, Ing. Leoš Zádrapa a Ing. Arch. Jiří Křížek