NAŠE SLUŽBY

Projekty pozemních staveb průmyslových, obytných, občanských ve všech stupních od studie až po realizační dokumentaci

Součástí našich projektů jsou také statické posudky konstrukčních celků staveb, statika základů, opěrných stěn atd.

3D tisky modelů staveb nebo jejich částí pro zastavovací plány, pro prezentační účely či pro použití jako dekorace.

Projekty dopravních staveb menšího rozsahu jako jsou parkoviště, chodníky, cyklostezky, revitalizace městské komunikační infrastruktury.

Modelování konstrukčních detailů, celých staveb, vizualizace objektů do studií, posouzení slunečního osvitu a zastínění

Nově zahajujeme práce spojené se skenováním a fotogrammetrickým zpracováním modelů terénu z leteckých snímků z dronu, tvorba 3D reliéfu terénu.

Projdeme za Vás labyrintem potřebných povolení, vyjádření a dalšího "papírování" pro zajištění stavebního povolení či kolaudace stavby.

Návrhy interiérů pro některé klienty s náročnými požadavky na finální podobu interiérů, návrh vybavení, mobiliáře, osvětlení

Nabízíme letecké snímkování (dron), tvorbu velmi podrobných ortofotomap, letecké snímky staveb či území, foto a videodokumentace střech, hromosvodů, komínů, antén apod.