Nová hala FLATBED, Jablůnka

Hlavní cena v soutěži "Stavba roku Zlínského Kraje za rok 2021 v kategorii průmyslové a zemědělské stavby"


Stavba nové výrobní haly - nová lakovna "FLATBED" v areálu společnosti Hajdík a.s. v Jablůnce.

Nová výrobní a  skladovací kapacita, zázemí pro zaměstatnece, parkování, kanceláře obchodu a vývoje, to vše nově na celkem 3.174 m2 zastavěné plochy. Stavba probíhala za komplikovaných podmínek ve stísněném prostoru, za provozu stávající výroby. V místě stavby se původně nacházel starý dvoupodlažní železobetonový objekt, který bylo nutno kompletně odstranit včetně rozsáhlých základových konstrukcí.

Stavba včetně projektové přípravy proběhla v rekordním čase 15 měsíců - 05/2020 zahájení prací na studii, 12/2020 zahájení stavby, 08/2021 kolaudace stavby.