Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou


Lávka přes Bečvu na stezce pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou

Projekt započal již v roce 2016. Po překonání celé řady komplikací, jak při projektování, tak při samotné realizaci, byla stavba v polovině roku 2023 dokončena. Jedná se o stezku pro chodce a cyklisty spojující obec Střítež nad Bečvou se stávající cyklostezkou Bečva a silnicí I/35. Tato pro obyvatele důležitá spojnice obce s okolím, je opatřena hladkým živičným povrchem v šíři 3,0 m a je doplněna veřejným osvětlením po celé své délce. Součástí projektu a technicky nejzajímavější částí stezky je pak nová lávka, propojující pravý a levý břeh řeky Bečvy.

Lávka je ocelové konstrukce s rozpětím 49,0 m a je opláštěna dřevěným pohledovým roštěm. Celková hmotnost lávky je bezmála 57 t. Osazena byla byla jedním z největších mobilních jeřábů v ČR.